Računarske mreže - projektovanje, izgradnja


Projektovanje računarskih mreža je složen zadatak koji pre svega zahteva pažljivo planiranje, koje mora da bude u skladu sa potrebama naručioca.

Vršimo projektovanje svih vrsta mreža u zavisnosti od njihove namene, uzimajući u obzir raspoloživu infrastrukturu i mrežu, potrebe naručioca kao i lokaciju pojedinih uređaja unutar mreže.

Tipovi mreža:

 • fast ethernet, 100Mbit/s
 • gigabit ethernet, 1000Mbit/s
 • mreže izgrađene korišćenjem optičkih odnosno bakarnih kablova
 • računarske mreže upotrebljene u industriji
 • povezivanje međusobno udaljenih mreža

 

Svakog aktivnog uređaja mreže, bilo da je reč o ruteru, sviču (prekidaču), modemu, štampaču ili računaru, podešavamo prema zahtevu naručioca.

 

Pored toga, vršimo održavanje računarskih mreža projektovanih od naše strane. Pod ovim se podrazumeva uklanjanje grešaka koje se mogu javiti nakon izgradnje mreže, održavanje i popravka mrežnih uređaja, kao i rešavanje problema putem daljinskog pristupa.

 

MIKROTIK RB 750G hEX

Tehničke karakteristike

 • CPU speed 720MHz
 • RAM: 64MB
 • Ethernet: 5 x 10/100/1000 Ports
 • Max power consumption: 4W
 • Input voltage: 6 - 30V
 • Op. System: RouterOS, License level 4
 • PoE In Supported

....................................................................................
Cena: 10800 din.

Cablenet

Jesenja 18, 24400 Senta
Tel: +381 24 815 307

Radno vreme
Radnim danima: 8,00 - 16,00 h
Subotom: 8,00 - 13,00 h

Pratite Nas putem Google+

Nazad na vrh strane

Pratite nas na Facebook-u ili na Google+ kako bi ste blagovremeno bili informisani o našim novostima, vestima.
1997-2016 © Sabotronic. Sva prava zadržana. Webmaster